BAN GIÁM ĐỐC

 

                        Giám Đốc :   Bà LÊ THỊ KIM PHƯỢNG 


Phó Giám Đốc Kinh Doanh:Ông LÊ VĂN TÀI


Phó Giám Đốc Kỹ Thuật    :Ông DAVID EDWARDS 


Phó Giám Đốc Tài Chính    :Ông JOHN NGUYEN

Sale

Không sẵn có

Hết hàng