Giám Đốc: Bà LÊ THỊ KIM PHƯỢNG 
 Phó Giám Đốc kinh doanh: Ông LÊ VĂN TÀI
 Phó Giám Đốc kỹ thuật: Ông John Nguyen

Sale

Không sẵn có

Hết hàng