Giám đốc: Bà LÊ THỊ KIM PHƯỢNG 
 Giám đốc Marketing: Ông LÊ VĂN TÀI
 Phó Giám đốc kỹ thuật: Ông John Nguyen

Sale

Không sẵn có

Hết hàng